Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

ABOUT US

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh (HMG) được thành lập với định hướng trở thành Công ty tập đoàn đa ngành nghề, là ngân hàng đầu tư cung cấp tổng hợp các dịch vụ và giải pháp cho khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng.

Tầm nhìn
Trở thành HỆ SINH THÁI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

Sứ mệnh của HMG là xây dựng niềm tin

  • Tư vấn và cung cấp các giải pháp tài chính bền vững.
  • M&A và tái cấu trúc doanh nghiệp.
  • Tạo ra và gia tăng giá trị cho khách hàng.​

Giá trị cốt lõi

  • Tài chính vững mạnh
  • Nhân sự chuyên nghiệp
  • Đối tác uy tín
  • Giải pháp đa dạng, linh hoạt

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.